No4578模特诗诗kiki私房脱性感白色毛外套露蕾丝内衣秀翘臀诱惑写真57P诗诗秀人网

No4578模特诗诗kiki私房脱性感白色毛外套露蕾丝内衣秀翘臀诱惑写真57P诗诗秀人网

 )秋毛、(一曰涩。赤黄相粘定是热,寒温热清宜详参。

经云∶升降浮沉则顺之,寒热温凉则逆之。如太阳寒水司岁,则收取芩,连、大黄之寒类。

内伤外感要分明,脉辨气口与人迎;外感风寒有余症,手背热兮鼻气频。 如分娩后血块未消,宜服生化汤,且补血行块,血旺则怔定惊平,不必加安神定志剂。

 江西近有翻刻,出错讹甚多,深虞误人,予甚之,欲重刊未果。故曰脏气不足谓之虚者,此也。

归脾汤饮治健忘,参芪神术归麦门;远志石蒲龙眼肉,有热加些生地黄。故证有重轻,方有缓急,若服平和汤而愈者,原不死之证,勿药亦可;服平和汤而后成不救者,医之罪也。

 与夫脉浮而缓,自汗恶风,法当解肌;脉浮而紧,无汗恶寒,法当发汗,此表病之一虚一实。故始曰阴脉,曰阳脉,复曰寸口,曰尺脉,曰阴气,曰阳气,曰阴中,曰阳中,谓阴阳之气相乘,入于脉中而见于寸尺也。

Leave a Reply